Odborový Svaz Dopravy dnes podepsal Memorandum o zvýšení odměn za čekání pro řidiče autobusu, řeší se i mzdy pro rok 2025

Publikoval(a) admin dne

Předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka, místopředseda Asociace krajů ČR Martin Půta, předseda sekce silniční Svazu dopravy ČR Vladimír Homola, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, prezident Sdružení ČESMAD Bohemia Josef Melzer, dnes podepsali memorandum, ve kterém potvrzují společný zájem na zajištění stabilního fungování veřejné linkové osobní dopravy a sociálního smíru týkajícího se problematiky odměňování řidičů autobusů. Podpis této spolupráce je výsledkem náročných a dlouhých jednání vedených za účelem dohody na způsobu proplácení čekání řidičů mezi jednotlivými spoji.

“Během nemála schůzek, které podpisu Memoranda přecházely, jsme neústupně hájili zájmy zaměstnanců v dopravě, tedy řidiček a řidičů, tak abychom vyjednali kvalitnější ohodnocení jejich nelehké práce! Memorandum podepsaly všechny strany, kterých se problematika řidičů zajišťujících dopravu v závazku veřejné služby týká. Jedná se o zástupce státu, krajů, zaměstnavatelů a zaměstnanců reprezentovaných Odborovým svazem dopravy. Podařilo se nám vyjednat nárůst odměny za čekání již od 1.7.2024 a dále i úpravu mzdové části KSVS, kterou se sociálním partnerem uzavřeme. Jde o významný posun, ale naše práce tím rozhodně nekončí,” uvedl o podepisovanému memorandu předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík.

Zajištění a udržení smysluplné dopravní obslužnosti regionální linkovou dopravou je pro nás klíčové. Proto jsem rád, že podpisem memoranda jsme vyjádřili připravenost dořešit otázku proplácení přestávek řidičům mezi jednotlivými jízdami linkových autobusů v ČR,řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). „Jsem rád, že jsme s dotčenými svazy zaměstnavatelů i zaměstnanců nalezli shodu nad novým nastavením výpočtu odměny za čekání mezi spoji. Novelizované nařízení vlády jsem připraven již v červnu předložit na jednání vlády,doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Signatáři memoranda se shodují na tom, že zajištění dopravní obslužnosti v současném rozsahu, není možné zajistit bez takzvaného “čekání mezi spoji” v nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 

Výpočet odměny za čekání mezi spoji bude v nařízení vlády nově navázán na koeficient 1,25násobku minimální mzdy, od 1. července 2024 by tak odměna za čekání měla činit minimálně 140,60 Kč/hod. 

Zúčastnění zástupci zaměstnavatelů v silniční dopravě jsou připraveni úpravy odměn za čekání mezi spoji řádně promítnout do režimu odměňování řidičů autobusů v regionální dopravě. Protože drtivá většina služeb v autobusové dopravě je dotovaná, je důležité, že kraje prostřednictvím Asociace krajů ČR deklarují připravenost promítnout dopady legislativních úprav odměn za čekání mezi spoji do kompenzací dopravcům, pokud to obsah stávajících smluv o veřejných službách v přepravě cestujících i režim jejich možných úprav podle právních přepisů o zadání veřejných zakázek umožní. 

Protože nové výpočty odměn v oblasti pracovněprávních vztahů zásadně ovlivní dosavadní režimy spolupráce mezi kraji a dopravci, došlo i k dohodě na tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zorganizuje jednání zúčastněných stran s Ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, na kterém bude řešena metodika výkladu smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po změnách právních přepisů.

Vedle problematiky čekání mezi spoji se zúčastněné strany opakovaně zabývaly možnostmi nastavení nejnižší mzdy řidiče autobusu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se nakonec dohodli, že budou společně pro období od 1. ledna 2025 jednat o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně. “Odborový svaz dopravy deklaruje připravenost k uzavření KSVS, která bude ve mzdové části mimo jiné obsahovat tzv. „nejnižší mzdu“ řidiče autobusu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin a bude činit 1,5násobek minimální mzdy v příslušném období. Podle aktuální výše minimální mzdy by tak hodinová sazba měla činit cca 169,- Kč,” doplnil dále předseda Odborového svazu dopravy – Luboš Pomajbík. MPSV je následně připraveno rozšířit platnost uzavřené KSVS na další subjekty dle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Ceníme si důvěry členů Odborového svazu dopravy v naši práci a děkujeme za Vaši podporu! 

zdroj: ČTK + OSD


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder