Výhody členství

Výhody členství v Odborovém Svazu Dopravy

Svým členstvím v odborech a svými příspěvky pomáháte chránit důstojné pracovní podmínky pracujících. Členství v odborech tak není jen o výhodách, ale i o společenské odpovědnosti.

Jak se stát členem některé základní organizace sdružené pod Odborovým Svazem Dopravy?