Jak založit základní organizaci

Nevíte, jak řešit problémy se zaměstnavatelem? – Založte základní organizaci

Potřebné kroky k založení základní organizace Odborového Svazu Dopravy ve Vaší firmě:

  • Základní organizaci zakládá nejméně 5 členů
  • Z ustavující schůze sepíší zápis
  • Požádají organizační oddělení Odborového Svazu Dopravy o registraci
  • Organizační oddělení zajistí přidělení IČ u rejstříkového soudu
  • Po obdržení registrace a IČ písemně oznámí základní odranizace zaměstnavateli vznik odborové organizace a kdo za jedná jménem nových odborů se zaměstnavatelem
  • Základní organizace si nechá vyrobit razítko (obsahující IČ, Registrační číslo, adresu sídla…)
  • Založí si účet u bankovního ústavu (pro zasílání poplatků)

Rádi Vám se založením nové základní organizace pomůžeme!

Se všemi potřebnými úkony Vás seznámí a s jejich realizací pomůže organizační oddělení Odborového Svazu Dopravy

Suplinčáková Marcela
Tel.: 731 622 973
suplincakova.marcela@cmkos.cz