Sjezd Odborového svazu dopravy

Je nejvyšším orgánem OSD, který se koná jednou za pět let.

Projednává a schvaluje základní dokumenty OSD

  • Stanovy OSD
  • Program OSD
  • Ekonomickou směrnici OSD
  • Jednací řád sjezdu
  • Volební řád sjezdu pro volbu předsedy a místopředsedy OSD
  • Volbu 14 členů předsednictva OSD
  • Volbu 14 členů revizní komise OSD