Jak se stát individuálním členem

Jestliže ve Vaší firmě není založena základní odborové organizace, můžete se stát naším individuálním členem a využívat tak výhod členů Odborového Svazu Dopravy.

Odborový Svaz Dopravy je, nezisková, samostatná, dobrovolná organizace sdružující své členy zejména z oboru dopravy (letecké, silniční, lodní, kolejové) a všech činností s nimi souvisejících za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Hlavní činností je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských práv a občanských práv.

Máte pocit, že nedokážete dostatečně prosazovat své pracovní a mzdové nároky? Domníváte se, že jsou porušována Vaše zaměstnanecká práva, ale nejste právník, ať se můžete efektivně bránit? Máte možnost využít bezplatně právní zastoupení pro členy Odborového Svazu Dopravy při obhajování svých oprávněných zájmů v pracovněprávních sporech.

Do odborů se vstupuje dobrovolně. Členství je výhradně Vaše svobodná vůle. K Vašemu individuálnímu členství je nutné hradit členské příspěvky ve výší 0,8% průměrné hrubé mzdy dle svého pracovního zařazení na účet OSD, stanové ČSU za uplynulý kalendářní rok a to jednou měsíčně (čtvrtletně).

Před odesláním Vaší přihlášky se také prosím seznamte s plným zněním „Stanov OSD“, kterými se budete řídit. (Stanovy v plném znění na zde)

Individuální členská přihláška za člena OSD ke stažení (zde)

Odborový Svaz Dopravy zajišťuje se svými partnery pro registrované členy také Bonusový partnerský program.

Chcete-li se stát individuálním členem či členkou, vyplňte níže uvedené údaje, budeme Vás kontaktovat.

Údaje označené * jsou povinné