Co je Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF)?

Celoevropská odborová organizace, která zahrnuje odbory v dopravě z Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a zemí střední a východní Evropy. ETF byla vytvořena na zakládajícím kongresu v Bruselu ve dnech 14.-15. června 1999, ale naše kořeny máme v panevropských odborových organizacích v dopravě, které sahají 60 let zpět.

Dnes ETF zastupuje více než 5 milionů pracovníků v dopravě z více než 200 dopravních odborů a 38 evropských zemí. Tito pracovníci se nacházejí ve všech částech dopravního průmyslu, na zemi, na moři i ve vzduchu. Pokrývá pracovníky v následujících odvětvích:

  • Civilní letectví
  • Rybářství
  • Vnitrozemské vodní cesty
  • Logistika
  • Námořní doprava
  • Přístavy a doky
  • Železnice
  • Silniční doprava
  • Cestovní ruch
  • Městská hromadná doprava

Odborový Svaz Dopravy je dlouholetým hrdým členem ETF.

Více na www.etf-europe.org