Autobusové dopravě hrozí kolaps. Vláda jedná asociálně

Řidiči autobusů běžné tráví v práci 320 hodin měsíčně. Ve veřejné autobusové dopravě aktuálně chybí 5 000 profesionálních řidičů. Od roku 2022 se nezvýšila zaručená mzda pro 5. skupinu prací, tedy pro řidiče profesionály skupiny D. Na tuto skutečnost Odborový Svaz Dopravy několikrát upozorňoval ministra práce a sociálních věcí Mariana Číst více…

Legislativní změny u stravovacích benefitů od ledna 2024

Stravovací benefity zůstávají, dochází v nich pouze ke změnám. Všechny formy příspěvku na stravování jsou na straně zaměstnance osvobozeny 1 do limitu navázaného na stravné při pracovní cestě (v roce 2024 hodnota 116,20 Kč na směnu). Na straně zaměstnavatele mohou být všechny formy příspěvku na stravování plně daňově uznatelné 2. Číst více…

Legislativní změny u volnočasových benefitů od ledna 2024

Volnočasové benefity si zachovávají daňovou výhodnost. Zaměstnanci mohou tak i nadále ušetřit téměř 27 %, jelikož benefity zůstávají osvobozené od daně z příjmů i zdravotního, sociálního a nemocenského pojištění, a to až do výše nově stanoveného ročního limitu.Nově je stanovena maximální roční částka pro volnočasové benefity. Tato částka je rovna Číst více…