Prohlášení Sněmu ČMKOS ze dne 30. května 2023

Publikoval(a) admin dne

Prohlášení Sněmu ČMKOS, které bylo schváleno dnes, v úterý 30. května 2023 v hotelu Olšanka. Vyjadřuje plně postoje všech odborových svazů sdružených pod ČMKOS, tedy také stanovisko Odborového Svaz Dopravy.

Důsledky ekonomické krize způsobené nedávnou pandemií Covid-19 a stále probíhající válkou na Ukrajině negativně dopadají na hospodářský a sociální vývoj v České republice. Zatímco kvůli vysoké inflaci strmě rostou ceny výrobků a služeb, tak minimální nebo žádná valorizace platů, mezd a důchodů snižuje kupní sílu občanů. V téže chvíli vláda přichází s návrhy opatření nazvanými „Česko ve formě“, které ale mají podle ní zaplatit především zaměstnanci a jejich rodiny. Nadto část zaměstnanců, konkrétně zaměstnanci ve veřejné sféře, ponesou balík změn nejcitelněji. Vláda sice tvrdí, že se šetřením má stát začít u sebe, ve skutečnosti ale hodlá ušetřit zejména na lidech, kteří pro stát a pro veřejnost pracují.  Přichází s návrhy opatření, o nichž nevedla dialog se svými sociálním partnery, tedy odbory jako zástupci zaměstnanců a organizacemi zastupujícími zaměstnavatele.

Důsledky ekonomické krize způsobené nedávnou pandemií Covid-19 a stále probíhající válkou na Ukrajině negativně dopadají na hospodářský a sociální vývoj v České republice. Zatímco kvůli vysoké inflaci strmě rostou ceny výrobků a služeb, tak minimální nebo žádná valorizace platů, mezd a důchodů snižuje kupní sílu občanů. V téže chvíli vláda přichází s návrhy opatření nazvanými „Česko ve formě“, které ale mají podle ní zaplatit především zaměstnanci a jejich rodiny. Nadto část zaměstnanců, konkrétně zaměstnanci ve veřejné sféře, ponesou balík změn nejcitelněji. Vláda sice tvrdí, že se šetřením má stát začít u sebe, ve skutečnosti ale hodlá ušetřit zejména na lidech, kteří pro stát a pro veřejnost pracují.  Přichází s návrhy opatření, o nichž nevedla dialog se svými sociálním partnery, tedy odbory jako zástupci zaměstnanců a organizacemi zastupujícími zaměstnavatele.

Tento přístup a téměř neexistující sociální dialog odmítáme přehlížet. Proto Českomoravská konfederace odborových svazů 15. května 2023 vyhlásila stávkovou pohotovost, která má hlavní cíl: přivést vládu k jednacímu stolu o návrzích opatření, které by měly dostat do kondice veřejné finance ČR. Vládní návrhy jsou však spíše přehazováním zodpovědnosti na ty, kteří krizi nezpůsobili. Vědomi si toho, že se nejistá hospodářská situace musí řešit, připravili jsme vlastní soubor opatření, o kterém chceme se svými sociálními partnery jednat.

Účastníci Sněmu vyzývají vládu, aby k sociálnímu dialogu přistupovala seriózně. Současně upozorňují, že mají právo a jsou připraveni jej případně uplatnit, na využití všech protestních prostředků zaručených Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Protože se k tomu dosud vláda neměla, stávková pohotovost přešla do další stádia – byl ustanoven Stávkový výbor ČMKOS, vznikají stávkové výbory na úrovní jednotlivých svazů i základních organizací, vyrážíme do regionů vyjednávat podporu, zároveň kontaktujeme své zákonodárce v regionálních poslaneckých a senátních kancelářích se seznamem našich konkrétních požadavků a návrhů na řešení situace a uspořádáme protestní akce v týdnu od 26. 6. do 30. 6. 2023.

Opakujeme, že ohrožení sociálního smíru riskuje vláda svojí arogancí a nezodpovědností. Naším cílem je obnovení sociálního dialogu a jednání o zásadních krocích vlády, které se týkají všech občanů.

Účastníci Sněmu ČMKOS

V Praze dne 30. května 2023

KE STAŽENÍ: Prohlášení 2. Sněmu ČMKOS 30. 5. 2023


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder