OZ KOVO vyjádřilo plnou podporu Odborovému Svazu Dopravy s vyhlášenou stávkovou pohotovostí

Publikoval(a) admin dne

Děkujeme našim kolegům ze Slovenské republiky OZ KOVO za vyjádřenou plnou podporu k našim krokům při vyhlášené stávkové pohotovosti.

Podporné stanovisko OZ KOVO

Vážené kolegyne, kolegovia, členovia OS Dopravy,

dovoľte mi, aby som sa poďakovala za informácie, ktoré ste nám poslali o plánovaných vládnych zmenách v Českej republike, ktoré budú mať veľmi negatívny dopad na všetkých občanov ČR, a samozrejme aj na členov OS Dopravy.

Je neakceptovateľné, aby sa balíčky konsolidácie verejného rozpočtu prijímali bez dialógu so sociálnymi partnermi, a aby sa sociálni partneri dozvedeli o plánovaných zmenách až na tlačovej konferencii vlády.

Len pomocou sociálneho dialógu, s participáciou všetkých zúčastnených strán, je možné dosiahnuť kompromis, ktorý bude akceptovaný naprieč spoločnosťou a zaručí sociálny zmier.

OZ KOVO plne podporuje vaše vyhlásenie štrajkovej pohotovosti v celej ČR.

Je zrejmé, že tento navrhovaný balíček zhorší sociálnu situáciu všetkých občanov v ČR a výrazne ohrozí najmä nízko príjmové skupiny občanov a zamestnancov.

Touto cestou vám chcem v mojom mene, aj v mene členov OZ KOVO, vyjadriť plnú podporu a solidaritu vo všetkých vašich aktivitách a zároveň vyjadriť presvedčenie, že sa vám podarí obhájiť práva členov OS Dopravy a občanov ČR a zabrániť zhoršovaniu ich sociálnej situácie a životnej úrovne.

So solidárnym pozdravom

Monika Benedeková

predsedníčka Rady OZ KOVO


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder