Minimální Důstojná Mzda v roce 2022 – 40 912 Kč

Publikoval(a) admin dne

„Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti“

čl. 23 (3) Všeobecná deklarace lidských práv

Minimální důstojná mzda je odměna za práci ZA BĚŽNOU PRACOVNÍ DOBU, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.

dustojnamzda.cz

Odborový Svaz Dopravy dlouhá léta prosazuje požadavek na to, aby pracovníci v oblasti dopravy, kteří mají vysokou zodpovědnost při svojí každodenní činnosti, měli nárok na důstojnou mzdu za běžnou pracovní dobu. Jen v takovém případě je jim zajištěn důstojný život, včetně odpočinku a běžného rodinného či společenského života.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder