Minimální Důstojná Mzda v roce 2022 – 40 912 Kč

„Každý pracující má právo na spravedlivou a uspokojivou odměnu, která by zajišťovala jemu samému a jeho rodině živobytí odpovídající lidské důstojnosti“ čl. 23 (3) Všeobecná deklarace lidských práv „Minimální důstojná mzda je odměna za práci ZA BĚŽNOU PRACOVNÍ DOBU, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, Číst více…