Pozvánka k zasedání 2. Předsednictva OSD – POKLADY

k zasedání 2. Předsednictva OSD, Členům Předsednictva OSD P O Z V Á N K A k zasedání 2. Předsednictva OSD, která se bude konat dne 10. listopadu 2021  místo konání Praha – Dům RADOST, zasedací místnost OSD – 9. patro začátek jednání – 9:00 hod.  s pozdravem                                                                        Luboš Pomajbík, v.r.                                                                                předseda                                                                Odborového svazu dopravy

Sociální výpomoc postížení tornádem

Dobrý den,v přílohách zasíláme Per rollam k vyplacení sociální výpomoci členům ZO Letiště Karlovy Vary, kteří byli postiženi červnovým Tornádem. Žádost o tuto výpomoc zaslal předseda VZO pan Pletka až nyní. Hlasujte prosím bezodkladně, nejpozději však do 26. 10. 2021, děkujeme.

Sociální výpomoc Komínek

Dobrý den,předseda VZO ČSAD AB Mělník, pan Karel Vostruha žádá o schválení sociálnívýpomoci pro nezletilého Michala Komínka nar. 29.8.2006, po zesnulém členovyZO panu Karlu Komínkovi. Hlasujte prosím bezodkladně, nejpozději však do 26.10. 2021, děkujeme.