2. Sněm předsedů OSD – tisková zpráva

Publikoval(a) admin dne

Dne 28.března 2023 v Praze jednal celostátní Sněm předsedů výborů základních organizací Odborového Svazu Dopravy.
Jednání bylo zaměřeno především na aktuální odborové, ale i celospolečenské otázky.

V průběhu jednání byla vznesena ostrá kritika stagnace zaručených mezd ve 2. až 7. skupině prací, dále kritika ohledně záměru úprav odchodu do důchodu a k dalším oznamovaným opatřením vlády, např. od záměru zavedení karenční doby po rozsáhlé daňové úpravy.

Současně byla Českomoravská konfederace odborových svazů vyzvána k důraznějšímu postupu proti asociálním opatřením vlády ČR.

2. Sněm předsedů výborů ZO OSD

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder