Kdy mám nárok na ochranné nápoje?

V celé bezpečnosti práce (BOZP) platí zásada, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce v oblasti BOZP a přijímáním opatření k předcházení rizikům. To ukládá zaměstnavateli přímo zákoník práce (ZP). Jde o tzv. metodu prevence rizik, na základě, které musí zaměstnavatel vyhledávat rizika a když je nemůže odstranit, tak je Číst více…

Autor: admin, před