Víme jak na to

 • Spustit systém EET
 • Vrátit plnou sazbu sociálního pojištění pro zkrácené úvazky
 • Vrátit hranici pro použití paušální daně na 1 milion
 • Nerealizovat zrychlení odpisů na majetek pořízený v letech 2022 a 2023
 • Nerealizovat prominutí platby sociálního pojištění u pracujících důchodců
 • Zrušit tzv. Loss Carryback (odepsání ztráty ze zisků a zpětné získání zaplacené daně z příjmů právnických osob)
 • Zrušit daňové osvobození státních dluhopisů
 • 
Navýšit minimální mzdu na 19 500 Kč

 • Vyšší odvod pojistného pro OSVČ – 40% průměrné mzdy

 • Audit agend a výdajových položek všech částí veřejných financí
 • Řešit rovné odměňování žen a mužů