Stanovisko OSD k rozhodnutí Vlády ČR

Publikoval(a) Pavel Počan dne

Pro Odborový svaz dopravy je naprosto nepřijatelné, že Vláda ČR běhen včerejšího jednání schválila úpravu nařízení vlády č. 567/2006 Sb.   Od 1. ledna 2023 dojde k navýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy pouze v 1. a 8. skupině prací a pro ostatní skupiny prací zůstanou zachovány stávající částky na úrovni roku 2022!

Odborový svaz dopravy zásadně nesouhlasí s úpravou výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1. ledna 2023. Kategoricky odmítáme zachování stávajících částek NÚZM ve 2. až 7. skupině prací pro rok 2022.

Připomínáme, že mzdy zaměstnanců v letošním roce zásadně poškodila inflace! Upozorňovali jsme, že tímto krokem Vlády ČR dojde k zásadnímu ovlivnění kolektivního vyjednávání v dopravních firmách o mzdách pro rok 2023! Jde o zcela asociální a nezodpovědný přístup Vlády ČR, který zapříčiní masový odchod dalších zaměstnanců v rezortu dopravy!