KOLEKTIVNÍ JEDNÁNÍ

Kolektivní smlouva vyššího stupně / konzultace a sestavení návrhu Kolektivní smlouvy se zaměstnavatelem / pomoc při vyjednávání se zaměstnavatelem o Kolektivní smlouvě

BOZP - Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

konzultace se svazovým inspektorem bezpečnosti práce (SIBP) / BOZP kontroly přímo na pracovištích / dohled nad zajištěním bezpečného a důstojného pracovního prostředí

PARAGRAFY NA VAŠÍ STRANĚ

nově vydané zákony a vyhlášky / konzultace pracovně - právních otázek / bezplatné zastoupení při přestupkovém a soudním řízení

KOLEKTIVNÍ JEDNÁNÍ

Kolektivní smlouva vyššího stupně / konzultace a sestavení návrhu Kolektivní smlouvy se zaměstnavatelem / pomoc při vyjednávání se zaměstnavatelem o Kolektivní smlouvě

BOZP - Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci

konzultace se svazovým inspektorem bezpečnosti práce (SIBP) / BOZP kontroly přímo na pracovištích / dohled nad zajištěním bezpečného a důstojného pracovního prostředí

PARAGRAFY NA VAŠÍ STRANĚ

nově vydané zákony a vyhlášky / konzultace pracovně - právních otázek / bezplatné zastoupení při přestupkovém a soudním řízení

Sociální výpomoc postížení tornádem

Dobrý den,v přílohách zasíláme Per rollam k vyplacení sociální výpomoci členům ZO Letiště Karlovy Vary, kteří byli postiženi červnovým Tornádem. Žádost o tuto výpomoc zaslal předseda VZO pan Pletka až nyní. Hlasujte prosím bezodkladně, nejpozději však do 26. 10. 2021, děkujeme.

Autor: , před