Legislativní změny u volnočasových benefitů od ledna 2024

Publikoval(a) admin dne

Volnočasové benefity si zachovávají daňovou výhodnost. Zaměstnanci mohou tak i nadále ušetřit téměř 27 %, jelikož benefity zůstávají osvobozené od daně z příjmů i zdravotního, sociálního a nemocenského pojištění, a to až do výše nově stanoveného ročního limitu.
Nově je stanovena maximální roční částka pro volnočasové benefity. Tato částka je rovna polovině průměrné mzdy používaného pro daňové výpočty. V roce 2024 je limit stanoven na 21 983,50 Kč.